Kvalita chovu našich Cítovských vajíček opět potvrzena!

Výsledky státní hygienické kontroly 7/2018 ke stažení.

Stav zvířat:
Nosnice byly v době kontroly v dobrém výživném stavu, od pohledu nevykazovaly klinické příznaky onemocnění či dehydratace, opeření souvislé, oči jasné, bez výtoku. Nebyly nalezeny známky poranění či kanibalismu, pohyb i chování fyziologické, drůbež mohla bez problémů roztáhnout křídla. Společně chované skupiny nosnic byly vůči sobě vzájemně snášenlivé.

Zoohygiena:
Bez vlivu na zdravotní stav zvířat. V kontrolovaných částech chovných prostorů nebylo smyslovým posouzením patrné zvýšené množství amoniaku, prostory byly dobře větrány. Dále zde v době kontroly nebyl pozorován výskyt hlodavců, nebyly zjištěny ani stopy trusu potkanů.

V klecích se nacházela snášková hnízda, hrabiště, hřady, zařízení pro zkracování drápů, přídatná krmítka a pítka. Na podlaze tvořené kovovými rošty se nezachytával trus. Pod snáškovým hnízdem se nacházela měkčí umělohmotná podlaha. V krmném žlabu se po celém svém průběhu nacházelo krmivo. Vejce se vykulují vně klece. 
Prohlédnutá vejce měla odpovídající barvu, velikost i tvar, povrch skořápky hladký.


Autor

  • Zemědělská Cítov a.s.